top of page

REDDER VAN ICONISCHE BOUWWERKEN

Stichting Herontwikkeling Iconische Bouwwerken zet zich in om iconische bouwwerken te behouden en nieuw leven in te blazen voor de toekomst. De stichting gaat actief het gesprek aan met eigenaren van iconische bouwwerken om het potentieel en mogelijkheden te bespreken. Door middel van een conceptmatig plan worden ideeën verkend en uitgewerkt tot een concreet plan. De stichting gaat op zoek naar investeerders en gebruikers met als doel het veilig stellen van de toekomst van het iconische bouwwerk.

De stichting staat open voor eigenaren van iconische bouwwerken zoals nutsbedrijven, waterschappen, gemeenten, provinciën, rijksoverheid, rentmeesters, particulieren, etc. om het gesprek aan te gaan. Met ideeën, creativiteit, lef, kunde en passie gaat de stichting te werk. Zonder winstoogmerk, maar juist met oog voor het algemene belang en de sociaal maatschappelijke functie die dergelijke bouwwerken kunnen vertolken. Gebruik makend van een groot netwerk, doorzettingsvermogen en gevarieerde kennis proberen wij te laten zien dat onze visie en missie bijdraagt aan een mooie gebouwde omgeving.

 

Wilt u meer weten over onze aanpak, mail dan naar info@stichtinghib.com of gebruik het contactformulier onderaan de website. 

ICONISCHE BOUWWERKEN

Onder iconische bouwwerken verstaan wij beeldbepalende bouwwerken, soms in vervallen staat of functieloos geworden. Uniek in haar soort en alom gewaardeerd en juist daarom de moeite waard om te behouden. Voorbeelden zijn watertorens, theehuizen, gemalen, bruggen, kerken, dienstgebouwen, bedrijfshallen, garages, tankstations, transformatorhuisjes, pomphuisjes en ga zo maar door.

Wilt u meer weten of uw gebouw in aanmerking komt, mail dan naar info@stichtinghib.com of gebruik het contactformulier onderaan de website. 

VISIE & MISSIE

De missie van de stichting is het redden van iconische bouwwerken en een waardevolle bestemming geven waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt. Herontwikkeling is een middel; zonder functie is een bouwwerk nutteloos. Ook voor iconische bouwwerken die niet perse bedreigd worden, maar de potentie hebben om beter gebruikt te worden, zet de stichting zich in.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is geen bedreiging voor eigenaren of andere partijen. De stichting poogt een positieve bijdrage te leveren aan de gebouwde omgeving en de sociaal maatschappelijke functie die dergelijke bouwwerken kunnen vertolken.   

LAATSTE NIEUWS

In opdracht van Prorail heeft Stichting Herontwikkeling Iconische Bouwwerken gestudeerd op de herbestemmingsmogelijkheden van het voormalig seinhuis Blauwkapel aan de Eykmanlaan/Darwindreef te Utrecht. Stichting HIB heeft als doelstelling om iconische bouwwerken te redden en nieuw leven in te blazen voor de toekomst. Prorail is naast beheerder van het spoornetwerk in Nederland ook eigenaar van gronden en gebouwen rondom het spoor. Zo ook het karakteristieke seinhuis Blauwkapel langs de spoorlijn Utrecht - Amersfoort. Haar initiële functie is lang geleden verloren gegaan en het huidige gebruik kenmerkt zich door tijdelijkheid. Aanleiding genoeg om in actie te komen.

Benieuwd naar de studie? Neem dan contact op via info@stichtinghib.com of het contactformulier onderaan de pagina en wij vertellen u graag over onze bevindingen! De visualisatie is gemaakt door Studio DWH.

INITIATIEVEN

Herbestemming hefbrug over de Kruisvaart; van vervallen hefbrug naar inspirerende vergaderruimte. 

Hefbrug,
UTRECHT
GEMAAL,
dE bILT

Functiewijziging van gemaal naar flora en fauna passage

thomas-
kerk, Zeist

Aanbod opstellen ontwikkelvisie t.b.v. herbestemming

Voorbeeld herontwikkeling iconisch bouwwerk; van een tankstation tot ijssalon

BESTUUR

Naam: Sanne Bischoff

Functie: Bestuursvoorzitter

Naam: Hans Sluijmer

Functie: Secretaris

Naam: Jorrit van Ommen

Functie: Penningmeester

Sanne, Hans en Jorrit zijn sterke individuele karakters met raakvlakken. Ieder met zijn eigen kenmerken en expertise. Wat ze bindt is een gezamenlijk interesse in bouwwerken en die zet zich om in een dadendrang om de visie van de stichting na te streven. Samen zijn ze overtuigd van de noodzaak dat iconische bouwwerken gered moeten worden voor een bepaald algemeen belang. 

bottom of page